Lumokas - Luovuudella kasvuun!

Kuva: Verkkoharjoitus

Lumokkaan avulla yhteisönne kehittyy yhteistoiminnalliseksi, osallistuvaksi ja jaksamista tukevaksi, toimivaksi työympäristöksi. Tämä edellyttää ammattimaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä kehittämistoimintaa, jonka suunnittelua ja toteuttamista Lumokas ohjaa.

Lumokkaan valmennukset ovat toiminnallisia. Tietoaineksen ja osallistavan ryhmätyöskentelyn lisäksi ohjelmassa on kokemuksellista oppimista ja elämyspedagogiikkaa.

© Lumokas | Suunnittelu ja toteutus: Haprica