Lumokas - Luovuudella kasvuun!

Ammatti taidoksi - hiljainen osaaminen näkyväksi

Työyhteisön kokeneilla jäsenillä olevaa erityisosaamista avataan prosessin aikana. Taitojen opettaminen nuoremmille mahdollistuu ja ammattitaito laajenee koko työyhteisön käyttöön.

Kohderyhmä

Työyhteisöt, joissa on kokeneita, taitavia työntekijöitä ja sellaista osaamista, joka on hankittu pitkän työkokemuksen ja tekemisen avulla.

Sisältö

Henkilöstön osaamisalueita kartoitetaan ja avataan käytännönläheisellä mallittamismenetelmällä: Havainnointi, haastattelut (taitaja ja hänen lähipiirinsä työpaikalla), toimintamallin konkreettinen avaaminen sanallisesti, toiminnallisesti ja visuaalisesti, taidon opettaminen muille työyhteisön jäsenille

Konsultointi ja raportointi prosessista

Konsulttina

KT, Näyttötutkintomestari, NLP Trainer, työnohjaaja STOry Arja Pakkala, jolla on kokemusta mallittamistutkimuksesta ja ammattitaidon arvioinnista.

Takaisin tuotteisiin

© Lumokas | Suunnittelu ja toteutus: Haprica