Lumokas - Luovuudella kasvuun!

NLP-valmennukset

Neuro-Linguistic Programming
Vuorovaikutus - voimavarat - kehitys

NLP tarjoaa käytännöllistä tietoa ihmisen mahdollisuuksista, käyttäytymisestä ja vuorovaikutuksesta. NLP kertoo, kuinka hyvä kontakti luodaan ja kuinka vuorovaikutus sujuu, kuinka motivoidutaan myönteisesti, tehdään päätöksiä, opitaan, muutetaan kielteisiä kokemuksia, kuinka neuvotellaan onnistuneesti, jne. - Koska NLP on syntynyt mallittamalla ihmisten jo käytössä ja esillä olevia taitoja, eräs NLP:n olennainen anti on omien koko ajan olemassaolevien (mutta ei- tietoisten tai automaattisten) taitojen tunnistaminen, jolloin ne voi saada tähänastista laajempaan käyttöön.

Kohderyhmä

Lumokkaan NLP-valmennus on suunnattu ammattialoille, joissa toimitaan ihmisten parissa: mm. johtoryhmien valmennukseksi, esimiehille, ohjaus-, valmennus-, myynti- hoito-, ja  opetustyöhön. Valmennuksesta on hyötyä myös jokaisen oman arjen tilanteissa ja taidot tukevat työhyvinvointia.

Esimerkkejä sisällöistä

Ohjelmassa on luentoalustuksia sekä toiminnallisia harjoituksia, joiden avulla saadaan kokemus siitä, miten NLP toimii

Valmennukset

NLP johdannot ja täsmävalmennukset sovellettuna tilaajan tarpeisiin, laajuus muutamasta tunnista muutamaan päivään.

Kouluttaja

KT, NLP Trainer, työnohjaaja STOry Arja Pakkala

Takaisin tuotteisiin

© Lumokas | Suunnittelu ja toteutus: Haprica