Lumokas - Luovuudella kasvuun!

Osallistavaa valmennusta suunnitelmallisesti

Lumokkaan toiminta-ajatuksena on auttaa yhteisöjä ja yksilöitä kehitysprosesseissaan. Keskeistä on ammatillisen toiminnan suunnitelmallinen kehittäminen itsetuntemusta, yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta edistämällä sekä työssäjaksamisen edistäminen työnohjauksella, voimavaravalmennuksella ja osallistavalla ohjauksella.

Valmennuksessa ja työnohjauksessa lähdemme liikkeelle tilaajan tarpeista ja suunnittelemme toteutuksen yhteistyössä heidän kanssaan. Toteutamme valmennukset osallistavasti ja luovaa, ratkaisukeskeistä toimintatapaa noudattaen.

Toimintamenetelminä ovat coaching, työnohjaus, konsultointi ja valmennus. Mukana on myös tutkimuksellinen ote.

Ohjaus- ja valmennusmenetelmät ovat toiminnallisia ja innostavia, sisältäen NLP-menetelmiä, maastoharjoituksia, draamapedagogiikkaa, dialogia, konkreettisen toiminnan ohjausta sekä luovan ilmaisun elementtejä.

Lumokkaan perusidea tulee kolmesta sanasta: Luovuus, Monimuotoisuus ja Kasvu

© Lumokas | Suunnittelu ja toteutus: Haprica