Tag Archives: työnohjaajan rooli

Työnohjausta vai työnohjauksellista ryhmävalmennusta?

Käsittelen tässä työnohjauksellista ryhmävalmennusta toiminnallisena henkilöstönkehittämisen työmuotona rinnastaen sen osallistavaan työyhteisövalmennukseen, jossa usein saavutetaan myös työnohjaukselta toivottavia tuloksia. Perinteisesti työnohjaus on käsitetty pitkäaikaiseksi, säännönmukaisesti toistuviin tapaamisiin perustuvaksi ohjauskäytännöksi, jossa ohjattavat tarkastelevat ja kehittävät omaa työtään koulutetun ja ammattimaisesti toimivan työnohjaajan … Continue reading

Posted in Työyhteisövalmennus | Tagged , , , | Leave a comment