Tag Archives: ryhmävalmennus

Osaamisen jakaminen ja ajattelun kehittyminen

Viime aikoina olen puhunut työyhteisöjen kehittämisen yhteydessä roolikarttatyöskentelystä ja osallistavasta työskentelystä yhdessä ohjaamieni ryhmien ja ohjauksen asiantuntijoiden kanssa. Aiemmin ohjaamani konkariryhmä pääsi roolikarttatyöskentelyn kautta jakamaan hyviä, arkipäivässä esiin tulevia vuorovaikutustaitojaan toisilleen. Se ryhmä oli samasta työyhteisöstä saman työkentän toimijoita ja … Continue reading

Posted in osallistaminen, Työyhteisövalmennus, Yhteisöllinen kehittäminen | Tagged , , , , , | Leave a comment

Osallistavasta valmennuksesta ja jaetusta johtamisesta

Olin eilen kuuntelemassa TSR:n tutkimus tutuksi-esittelyä vuorovaikutteisesta johtamisesta työssä jatkamisen tekijänä. Vuorovaikutteinen johtaminen eli jaettu johtaminen on kiinnostava ilmiö nykyajan työelämässä. Löysin myös paljon yhtymäkohtia omiin tutkimuksiini, projekteihini ja oppimiini asioihin.

Posted in Johtaminen, Työyhteisövalmennus | Tagged , , , , , | Leave a comment

Työnohjausta vai työnohjauksellista ryhmävalmennusta?

Käsittelen tässä työnohjauksellista ryhmävalmennusta toiminnallisena henkilöstönkehittämisen työmuotona rinnastaen sen osallistavaan työyhteisövalmennukseen, jossa usein saavutetaan myös työnohjaukselta toivottavia tuloksia. Perinteisesti työnohjaus on käsitetty pitkäaikaiseksi, säännönmukaisesti toistuviin tapaamisiin perustuvaksi ohjauskäytännöksi, jossa ohjattavat tarkastelevat ja kehittävät omaa työtään koulutetun ja ammattimaisesti toimivan työnohjaajan … Continue reading

Posted in Työyhteisövalmennus | Tagged , , , | Leave a comment