Työnohjausta vai työnohjauksellista ryhmävalmennusta?

Käsittelen tässä työnohjauksellista ryhmävalmennusta toiminnallisena henkilöstönkehittämisen työmuotona rinnastaen sen osallistavaan työyhteisövalmennukseen, jossa usein saavutetaan myös työnohjaukselta toivottavia tuloksia.

Perinteisesti työnohjaus on käsitetty pitkäaikaiseksi, säännönmukaisesti toistuviin tapaamisiin perustuvaksi ohjauskäytännöksi, jossa ohjattavat tarkastelevat ja kehittävät omaa työtään koulutetun ja ammattimaisesti toimivan työnohjaajan opastuksella. Viime aikoina työyhteisöissä on ilmennyt tarvetta myös toiminnallisempaan ja mahdollisesti lyhytaikaisempaan ryhmävalmennukseen, jossa pyritään edistämään työyhteisössä ja tiimissä yhteistoimintaa tai muita täsmällisiä kehittämisalueita.

Työnohjauksellinen ryhmävalmennus, jota itse toteutan, pyrkii aina olemaan osallistavaa, osallistujien aktiivisuutta ja toimintaa vahvistavaa.  Siinä kehitetään myös työyhteisön jäsenten ammattitaitoa ja työyhteisötaitoja, joita ei aina mielletä ammattitaidon osaksi. Kiinnitän tässä huomiota sosiaalisiin taitoihin ja tiimipelaamiseen, esimerkiksi innostuneisuuteen ja innostavuuteen, yheistyökykyyn, ihmissuhdetaitoihin, monitaitoisuuteen, vastuun kantoon, tunnetaitoihin ja kykyyn ohjata muita.

Ryhmävalmennuksessa kokoonnutaan säännöllisesti valmennuspäiviin, jotka ovat pidempiä kuin normaalisti työnohjausistunnot kestäen 5 – 7 tuntia. Valmennuspäiviin kokoonnutaan yleensä harvemmin kuin työnohjaukseen, mutta väliajalle määritetään täsmälliset kehittämistoimet, joita osallistujat toteuttavat väliajalla. Kun koko valmennus kestää usein 1 – 2 vuotta ja kokoontumisia on 3 – 5 kertaa, voi koko valmennukseen käytettävä aktiivinen aika kehittämistoimien toteutuksen kanssa muodostua yhtä suureksi kuin työnohjauksessa.

Tämän toiminnan luonne on kuitenkin hieman toisenlainen kuin perinteisen työnohjauksen. Se on koulutuksellisempaa, jolloin ryhmän ohjaaja toimii asiantuntijakouluttajana. Se koskee laajempaa joukkoa työyhteisössä ja sisältää konkreettista kehittämistyöskentelyä väliajalle, jolloin se tuo jatkuvuutta kehittävälle toiminnalle.

Työnohjauksellinen ryhmävalmennus on eräänlainen työnohjauksen ja koulutuksen välimuoto. Siinä käytetään osallistavaa valmennustapaa ja -menetelmiä, jolloin työnohjauksen muodolla on merkitystä, kun halutaan lisätä yhteistoimintaa. Osallistavat menetelmät ovat hyvin monimuotoisia eikä niitä ole tarkoin rajattu. Oleellista on, että ne tukevat osallistujien aktiivista kehittämistoimintaa omassa työyhteisössä. Osallistavissa menetelmissä käytetään myös vastakkaisia elementtejä yhdistellen niitä tilanteessa tarkoituksenmukaisesti. Näihin menetelmiin palaan tarkemmin seuraavassa blogikirjoituksessani, koska ne muodostavat laajan, itsenäisen kokonaisuuden.

Suosittelen kaikille työyhteisöjen ja erityisesti yhteistoiminnan kehittäjille sekä esimiehille osallistavaa kehittämistoimintaa ja kokeilevaa mieltä. Näin menetellen voi löytää uusia yhteistoiminnan muotoja ja vahvistaa yhteenkuuluvuutta työyhteisöissä.

 

This entry was posted in Työyhteisövalmennus and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Voit käyttää näitä HTML-tageja ja attribuutteja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>